Curier
Banca Naţională a României
Bucureşti, Romania
13 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • distribuie scrisori şi alte documente elaborate de conducerea băncii instituţiilor cărora le sunt adresate (Guvernul României, Parlament, ministere etc.
 • precum și invitaţii şi felicitări către diverse instituţii sau persoane, cu ocazia unor manifestări organizate de Banca Naţională a României şi a diferitelor sărbători;
 • ridică coletele sosite la diverse oficii poştale pentru conducerea băncii;
 • repartizează zilnic abonamentele de presă pentru structurile organizatorice din centrala Băncii Naţionale a României;
 • distribuie corespondenţa pentru structurile organizatorice ale băncii şi asigură redistribuirea documentelor între acestea, precum și preluarea corespondenţei de expediat;
 • arhivează documentele gestionate de către Serviciul evidenţă documente, expediție și registratură.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii medii absolvite cu examen de bacalaureat;
 • cunoştinţe de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office Word, Excel, Microsoft Outlook, Internet);
 • deţinerea permisului de conducere categoria B constituie un avantaj.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • managementul relaţiilor strategice.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 16 noiembrie 2018 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 28 noiembrie 2018 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Informaţiile clasificate : definiţie, clasificare, obligaţii, răspunderi şi sancţiuni;
 • Obligațiile creatorilor şi deținătorilor de documente.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Legea nr. 182 / 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (M.O. Partea I, nr. 248 din 12.04.2002);
 • Banca Naţională a României 1880 1995 (Ed. Enciclopedică, 1995);
 • Legea Arhivelor Naționale nr. 16 / 1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (M.O. Partea I, nr. 293 din 22.04.2014);
 • Regulamentul privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României.
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular