Consilier
Secretariatul General al Guvernului
Alba, Romania
10 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • Consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul arii protejate, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate.
 • Condiţii de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nivelul studiilor : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) Ingineria resurselor vegetale şi animale, Domeniul de licenţă (DL) Silvicultură;
 • sau în Domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) Ingineria mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management, Domeniul de licenţă (DL) Ingineria mediului sau în Domeniul fundamental (DFI) Matematică şi ştiinţe ale naturii, Ramura de ştiinţe (RSI) Ştiinţele pământului şi atmosferei.

  Domeniul de licenţă (DL) Ştiinţa mediului;vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

 • Consilier, clasaI, gradul profesional superior la Compartimentul accesare proiecte. Serviciul accesare şi coordonare proiecte, Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate
 • Condiţii de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nivelul studiilor studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe sociale, Ramura de ştiinţe (RSI) Ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 30 mai 2018 : termenullimită pentru depunerea doarelor;
 • 11 iunie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008.

  Relații suplimentare se obțin la U.A.T. Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.

  C. Brătianu nr.1, judeţul Alba, telefon : 0731 / 560763.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunt de acord cu termenii de confidențialitate și termenii de la Nevovo și suntem de acord să primim alerte relevante pentru posturile de e-mail. (anulați oricând) Vezi aici
  Continuă
  Formular